Autorska prava

Veb sajt mvp.travelis.com je postavljen na Travelis.com platformi. Autorska prava sa Travelis.com veb sajta se primenjuju i na mvp.travelis.com.

MVP apartment zadržava sva prava na fotografije i opise objekta prikazane na veb sajtu mvp.travelis.com.

Esenšl Dots poštuje prava svih nosilaca autorskih prava i u tom pogledu, je usvojila i sprovodi ovu politiku poštovanja autorskih prava. Od vas se traži da je pažljivo pročitate pre nego što koristite servise i druge materijale koji se nalaze na ovom sajtu. 

Termin Esenšl Dots se odnosi na firmu Essential Dots d.o.o. Beograd (Čukarica), Srbija. Termin Sajt se odnosi na veb sajt travelis.com, čiji je vlasnik Esenšl Dots. Termin Komentar se odnosi na komentare korisnika na stranicama Sajta. Termin Sadržaj se odnosi na sadržaj teksta, slike, grafike, softver, video, audio i ostatak materijala prikazanih na sajtu, osim na sadržaj Komentara. Termin Korisnik se odnosi na partnere Esenšl Dotsa i sve druge posetioce Sajta.

Sav Sadržaj veb sajta je isključivo vlasništvo Esenšl Dotsa i Korisnika koji su autori odgovarajućeg sadržaja. Svi Komentari su u isključivom vlasništvu njihovih pisaca. 

Travelis.com je robna marka Esenšl Dotsa (u procesu registracije). Ova robna marka ne može da se koristi na bilo koji način, bez prethodne pismene saglasnosti Esenšl Dotsa. Podrazumeva se da je deo Sadržaja unet od strane Korisnika i da može sadržati i druge robne marke. Te robne marke su vlasništvo njihovih nosilaca.

Sva prava koja nisu iskazana ovde su zadržana. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja narušavanje autorskih prava, kontaktirajte nas.